REGULAMIN

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Umawianie Pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem na wstępnej konsultacji. Rejestrację wizyty można przeprowadzić osobiście w Recepcji Kliniki oraz telefonicznie pod numerem telefonu 731 269 852. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest podanie telefonicznego numeru kontaktowego Pacjenta. Na dzień przed umówionym terminem wizyty rejestratorka wysyła SMS do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na zabieg. Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do odesłania wiadomości SMS o treści „NIE”. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio w gabinecie. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych Rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia i zapoznanie się z regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

Kolejność przyjmowania Pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.

  • Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej do godz. 12.00 w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 15.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy). Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
  • Ze względu na rezerwację czasu pracy Kliniki oraz efektywność i płynność przeprowadzanych zabiegów nieodbycie z winy pacjenta wizyty potwierdzonej telefonicznie, lub odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24 godz.  jest równoznaczne z obciążeniem Pacjenta kwotą 50,00 PLN za każde 30 min zaplanowanego leczenie
  • W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach, Klinika zastrzega sobie możliwość odmówienia realizowania lub kontynuacji leczenia. Warunkiem przyjęcia i rezerwacji nowych wizyt jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł na konto, 2 dni robocze przed wizytą. (nr konta 13 1140 2004 0000 3402 7177 0071 )

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować naliczeniem opłaty za odwołaną wizytę. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Opłaty i plan leczenia

Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, którego pełna wersja dostępna jest w Klinice. Wykonanie planowanej u Pacjenta pracy protetycznej nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% jej wartości, przed rozpoczęciem leczenia i opłaceniu pozostałej kwoty przed oddaniem pracy protetycznej. Plan leczenia przedstawiony na konsultacji oraz jego koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na złożoność tego typu leczenia. O ewentualnych zmianach planu leczenia oraz kosztach, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku niejasności, co do planu bądź kosztów leczenia, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym za pośrednictwem Rejestracji. Akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza / kredytowa, . Istnieje możliwość płatności przelewem (nr konta 13 1140 2004 0000 3402 7177 0071 ) jedynie w przypadku jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Kliniki przed wizytą.

Dokumentacja RTG i fotograficzna

Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.nowadent.kartuzy.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Klinika może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: ból leczonego zęba lub tkanek otaczających; szczękościsk; pęknięcie, złamanie zęba; obrzęk, ropień, krwiak; krwawienie po zabiegu chirurgicznym; podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie; reakcja alergiczna na zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: dyskomfort i stres spowodowany bólem; konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży; problemy natury estetycznej; problemy z jedzeniem i mówieniem; nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe; nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.